Blogs
Bank
Bolig
Bæredygtighed
Investering
Karriere
Kundebetjening
Marketing
Nykredit
Økonomi
Leksikon
Vi vil kende vores kunder
 

Da Nykredit er en virksomhed, som dybest set lever af at rådgive sine kunder bedst muligt, er det helt afgørende, at vi har et dybt kendskab til vores kunder. I en periode med både faldende boligpriser og beskæftigelse er dette særligt vigtigt.

Vi har opbygget en detaljeret database
Vi har derfor i samarbejde med Danmarks Statistik opbygget et datasæt, der er rigt på oplysninger om blandt andet vores kunders indkomst- og formueforhold samt tilknytning til arbejdsmarkedet.

Dataene er naturligvis anonymiserede, så vi ikke kan se forhold vedrørende den enkelte kunde. I stedet kan vi analysere forskellige kundegrupper – eksempelvis kunder med rentetilpasningslån – og se, hvilke forhold der gælder for denne kundegruppe i forhold til andre.

Hvad har vi så fået?
Med dette datasæt mener vi at have fået et helt unikt grundlag for at analysere de økonomiske forhold for vores kunder sammenlignet med andre institutter og myndighederne. Med en markedsandel på knap 45% giver datasættet efter vores vurdering en god beskrivelse af forholdene for alle danske boligejere.

Myter i debatten om den danske boligejer
Den økonomiske debat de seneste år har efter min vurdering efterladt det indtryk, at boligejere som vælger rentetilpasningslån (RTL), er mere udsatte end boligejere med fastrentelån, når man ser på fx indkomstforholdene. Jeg har ikke set undersøgelser eller andet som underbygger dette – og derfor tror jeg, at efter tilstrækkelig mange gentagelser er formodningen blevet en slags “sandhed”, som man ikke stiller spørgsmålstegn ved.

Kunder med rentetilpasningslån har højere indkomster end andre boligejere…
Vi har derfor i første omgang brugt datasættet til at få et mere nuanceret billede af situationen for kunder med rentetilpasningslån (RTL).

Analysen viser blandt andet, at “myten” om de lavere indkomster for boligejere med RTL ikke holder. Rent faktisk viser tallene, at en familie som finansierer sin bolig med RTL har en bruttoårsindkomst på 830.000 kr. Det tilsvarende beløb for en familie med fastrentelån er knap 700.000 kr. Korrigerer man for skatte- og rentebetalinger reduceres beløbene til 470.000 kr. henholdsvis 415.000 kr. Familien med et RTL har altså også en højere disponibel indkomst end familien med fastrentelånet.

…og det gælder i alle landsdele
Det er ikke kun som et landsgennemsnit, at familien med et RTL har højere indkomster end familien med fastrentelånet. Det er et forhold, som er gældende i alle landsdele.

Naturligvis er der regional variation. I København er den årlige disponible indkomst for familien med RTL knap 20.000 kr. højere end for familien med et fastforrentet lån. På Fyn og Syd- og Vestsjælland stiger den årlige merindkomst til ca. 60.000 kr.

Det er altså sådan, at de familier, som har mest luft i økonomien til at bære en rentestigning, også er de familier, som vælger RTL. I en situation hvor den danske økonomi er særdeles skrøbelig, og hvor de vedtagne afgiftsstigninger primært rammer familier med de laveste indkomster, er det efter min mening et vigtigt forhold at holde sig for øje.

I takt med at vi får analyseret datamaterialet nærmere, vil jeg skrive flere blogs om konklusionerne. Den næste planlægger jeg skal omhandle vores “sårbare” kunder.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

2 kommentarer til “Vi vil kende vores kunder”

 1. Niels Hansen siger:

  Interessant læsning, tak !

  Et andet interessant mål ville være hvordan en given rentestigning ville påvirke rådighedsbeløbet for familier med hhv. fastforrentet og RTL lån.

  Jeg mener, det er muligt at familier med RTL har højere indkomster, men hvis de også har større lån er det vel stadig muligt at de er mere sårbare overfor rentestigninger end folk med fastforentede lån.

 2. Jakob Legård Jakobsen siger:

  Hej Niels,

  Du har ret i, at en 360-graders vurdering af de forskellige låntageres sårbarhed er en relevant øvelse. Men det er samtidig også en kompliceret en af slagsen.

  Vi arbejder pt. på at få helt styr på de historier og konklusioner som ligger i datasættet – når vi støder på nogle interessante, vil jeg skrive om dem her.

  Med venlig hilsen
  Jakob Legård Jakobsen